Menu

Nieuw woonconcept voor starters en senioren

In de dorpen op het Brabantse platteland is de behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren groot. Daarnaast verliezen steeds meer (agrarische) erven in deze dorpen hun functie en wordt er gezocht naar nieuwe bestemmingen voor deze erven. Beide ontwikkelingen komen de leefbaarheid in de Brabantse dorpen niet ten goede. Vicus doorbreekt deze negatieve tendens en ontwikkelt duurzame woonerven met betaalbare woningen voor starters en senioren op het Brabantse platteland.

Wij willen een onderdeel zijn van de oplossing voor de volkshuisvestings- en VAB*-problematiek op het Brabantse platteland.

Iedere locatie is uniek. We bouwen op basis van de wensen van onze doelgroepen en houden altijd rekening met de omgeving. Ook zorgen we dat onze projecten een kwaliteitsverbetering van het landschap zijn.

Daarom vragen al onze projecten om maatwerk. We hanteren hierbij wel altijd onderstaande uitgangspunten:
  • We bouwen consumentgestuurd, dus op basis van de behoeftes van starters en senioren in het betreffende dorp.
  • Onze woningen worden duurzaam en energieneutraal ontwikkeld en gebouwd.
  • Onze projecten dragen bij aan de landschappelijke kwaliteit van het platteland.
  • We zorgen dat onze woningen beschikbaar blijven voor de doelgroepen waarvoor ze gebouwd zijn.
* Vrijkomende agrarische bedrijfslocatie